Varför 17

  • Född den 17:e Augusti
  • Kom ut som transperson den 17:e Mars 2015
  • Min mor var född den 17:e September
  • Hennes begravingsceromin var den 17:e Juli
  • Var med på Satans död det 17:e året på 2000-talet
  • Är ett primtal
  • Har en tatuering av talet på nederdelen av min vänstra arm