VÅGA! 2021 – Resultatet

VÅGA! var en del av konstutställningen i LVL4’s regi i resterna av scenografin för satans trilogin i ett gammalt kontorshus som revs 2019.  Ett gömt rum med ingången under ett skrivbord. Besökarna fick lämna lappar med vad dom ville våga/eller våga lite mer. Rummet hade även ett hbtq tema som grundade sig i acceptans och förståelse.

Verket VÅGA! Resultatet som visas på Konstjord från 25 september 2021, visar vad alla dessa människor skrev på alla dessa lappar som samlades i VÅGA! rummet. Verket är gjort med stöd från Konstjord, med stort extra tack till Andreas Blom och Carl-Adam Kjellström.

Använd musikspelaren för en mer ”äkta” VÅGA! upplevelse.

Vad vill DU våga?